Gasbrasa med ved i Focus-eldstad, Linköpings Universitet

Gasbrasa med ved i Focus-eldstad på Linköpings Universitet