ELDKORGAR

Vi tillverkar eldkorgar för alla våra gasbrasor med keramisk ved och för befintliga öppna eldstäder med hög höjd där elden behöver höjas för att hantera avgaser.

Korgen har också utrymme för styrutrustningen, vilket gör installationen enklare.

Kontakta oss för prisuppgifter och måttinformation.