Gasolutrustning

Automatisk omkopplare med indikator​​

Gasolflaskcentral för två gasolflaskor typ PC10 t o m P45. Slangar och flaskventilkopplingar, automatisk omkopplare och indikator för tom gasolflaska. Tryckregulator för 30 mBar och kopplingar anpassat för 12-15 mm kopparör. Kräver ej ström till gasolförråd. För prisuppgift kontakta oss.

Magnetventil

Som huvudavstängning i gasolförråd och kan kopplas ihop med brandlarm med separat strömförsörjning. För prisuppgift kontakta oss.

Tryckvakt / fjärrindikator

Monteras utanför gasolskåp och anger signal till en lampa när gasolflaska skall bytas ut. Kräver ström. För prisuppgift kontakta oss.