Förutsättningar

Vi erbjuder gaseldstäder som drivs med gasol, stadsgas eller naturgas och kräver förvaring i ett utomhusgasolskåp. Utventilation krävs även om dessa eldstäder inte behöver en traditionell skorsten, och luft tas in genom ett ventilationsgaller framför styrenheten. Eldstäderna kan enkelt tändas och släckas med hjälp av en väggknapp eller mobil enhet för de med smarta elsystem.

För mer detaljerad information om de specifika förutsättningarna för våra gaseldstäder, rekommenderar vi att du läser vidare här.

Gas

Våra eldstäder drivs med gasol, stadsgas eller naturgas, beroende på vad man har tillgång till. Den vanligaste lösningen är att använda sig av gasol.

Förvaring sker då i ett gasolskåp som placeras någonstans utomhus. Mellan gasolskåpet och eldstaden dras ett kopparrör (vanligtvis D12-15mm, beroende på avstånd). Vi har gasolskåp för både inom- och utomhusbruk, men sker förvaringen inomhus måste skåpet ventileras ut i det fria. Denna lösning tillämpas egentligen bara då man inte har någon möjlighet att placera ett gasolskåputanför byggnaden.

Ska gasröret gjutas in så måste det förläggas i ett skyddsrör (förslagsvis D50mm). Om mer än 60 liter gasol ska förvaras (2st P11-flaskor=52,4 liter) måste tillstånd sökas hos räddningstjänsten.

Vid installationer i lägenheter förvaras gasolen lämpligen på en eventuell balkong, där som mest en P11-flaska (max 30 liter) får placeras. Inomhus eller på inglasade balkonger får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras.

Frånluft

Även om dessa eldstäder inte kräver någon traditionell skorsten ska de ventileras ut. Detta sker med hjälp av spirorör (D160mm, isolerade med 30mm mineralull) som dras ut genom tak eller genom fasaden.

Frånluftskanalen avslutas med en rökgasfläkt som ser till att man alltid har tillräckligt drag när man eldar. Har man tillgång till en befintlig skorsten kan man även använda sig av denna. Rökgasfläkten monteras då på toppen av skorstenen.

Tilluft

Den lilla mängd luft som behövs till brasan tas från rummet där eldstaden är monterad, genom ett ventilationsgaller framför styrenheten i eldstadens underdel. 

Observera eldstaden får aldrig vara tät undertill. Luft måste kunna cirkulera och styrenheten måste vara åtkomlig vid service.

El

Alla våra eldstäder tänds och släcks elektroniskt med hjälp av en väggknapp. För att detta ska fungera krävs en 230V-matning till eldstadens styrenhet (placerad i underdelen) samt till övrig kringutrustning för ventilation och gasolutrustning. 

Eldstäderna kan även regleras mellan hög och låg effekt med en separat knapp. Har man ett smart elsystem, typ KNX eller motsvarande, går det bra att integrera eldstaden i detta.

Observera att knappen för tändning/släckning måste placeras med eldstaden inom synhåll.

Montage

Våra eldstäder är avsedda att monteras på färdiga golv. De fristående varianterna är kompletta och kräver inget annat än anslutning av gas, el och ventilation när de är på plats. Våra eldstäder för inbyggnad ska kläs min med exempelvis mineritskivor som därefter kan målas, putsas eller täckas med önskat material (exempelvis sten)

Säkerhet

Alla våra brännare har elektronisk flamövervakning med hjälp av en pilotlåga.
Denna måste alltid brinna för att gas skall kunna flöda till brasan. Skulle denna slockna så ställs gastillförseln av omedelbart och ett nytt startförsök påbörjas.

Vid större anläggningar (publika lokaler eller flera eldstäder) har vi magnetventiler
som kan installeras i gasolförvaring- dessa kopplas lämpligvis till brandlarmet. 

Vid installtioner med rökgasfläkt övervakas frånluftens temperatur konstant och
skulle denna bli för hög, vid exempelvis problem med fläkt, stängs brasan av automatiskt.
När brasan är avstängd finns inget brännbart material i eldstaden.

Vår produkt är CE godkänd enligt GAR 2016/426 & EN 509.