3D-skiss fristående eldstad Symfoni

3D-skiss på Symfoni som är svart bred cylinderformad fristående eldstad med inglasade sidor