3D-skiss fristående eldstad Ruuthsboo

3D-skiss på Ruuthsboo som är en smal svart cylinderformad fristående eldstad med inglasade sidor