3D-skiss fristående eldstad Rondo Classic

3D-skiss på Rondo Classic som är svart konformad fristående eldstad med inglasade sidor