3D-skiss fristående eldstad Quadro

3D-skiss på Quadro som är svart stor rektangulär fristående eldstad med inglasade sidor