3D-skiss fristående eldstad Kupol

3D-skiss på Kupol som är svart kupolformad fristående eldstad med inglasade sidor