3D-skiss fristående eldstad Kvadrat

3D-skiss på Kvadrat som är svart kvadratisk fristående eldstad med inglasade sidor