3D-skiss väggmonterad eldstad Kadetten

3D-skiss på Kadetten som är svart liten kvadratisk väggmonterad eldstad med inglasade sidor