3D-skiss väggmonterad eldstad Havsvidden vägg

3D-skiss på Havsvidden som är en liten svart rektangulär väggmonterad eldstad med inglasade sidor