3D-skiss inbyggd eldstad Gåshaga 120 KL

3D-skiss på Gåshaga som är en svart inbyggd eldstad med öppna sidor vid höger hörn