ELDKORGAR

Till våra gasbrasor med keramisk ved så tillverkar vi korgar. Framförallt tillverkar vi dessa till befintliga öppna eldstäder som har en hög höjd (från eldstadsbotten/kåpans kant) och där eld behöver komma upp i höjd mht avgaser.

I korgen finns även möjlighet att placera själva styrutrustning vilket medför en enklare installation. Korgar finns till alla storlekar av gasbrasor med ved.