Ring oss: 0171 214 50 info@eldmakaren.se

Gasolförvaring


Vill du ha snabb hjälp att ta reda på vilken typ av gasolförvaring som passar ditt ändamål bäst, ring oss direkt på 0171-21450

Gasolskåp med omkopplare

Förvara gasol på balkong.
Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på
en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen
balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill
kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem
mot väder och vind.

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus.
Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Förvaring i flerbostadshus
I flerbostadshus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än
5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal
behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare
för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med
mindre än 5 liter vardera.
Förvaring av gasolbehållare på vind, i källarförråd och flerbilsgarage
är förbjudet.

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus
I enbostadshus som villa, radhus eller fritidshus får två gasolbehållare
(vanligen en i drift och en i reserv) förvaras. Endast behållare som är
mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter.
Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till
det fria. Det är dock tillåtet att förvara gasol i kök eller i köksskåp som
är ventilerat direkt ut i köket. Öppen eld och lättantändligt material får
heller inte förekomma i förvaringsutrymmet. Ventilationsöppningar
ska finnas högt och lågt i förvaringsutrymmet. Utrymmet får inte ligga
i källarplan eller på vinden.

Gasol får dock förvaras i källare i ett särskilt utrymme med brandteknisk avskiljning (EI 601)
samt mekanisk ventilation direkt till det fria.

Förvaring i förråd och garage
I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk
klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig
gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Texten kommer från MSB.se
Här kan du köpa Gasolskåp för förvaring av två p11-flaskor utomhus.