Produktöversikt
Sammanfattande information om brasalternativ, tillbehör, utventilation, gasolutrustning mm.


Eldstad för gasbrasor – Rekommendationer avseende byggnation
Lämpliga storlekar och mått samt hur gas och el ska anslutas. Se även sidan 1 i produktöversikten.


Gasol – Hantering och förvaring
Regler gällande hantering och förvaring av gasol.


Utventilation av frånluft
För att brasorna ska se fina ut och ha klara, gula lågor, till skillnad mot matlagningsspisens knappt synliga blå lågor, krävs en ofullständig förbränning. Detta innebär att våra gasbrasor ska utventileras till det fria.